Trafik Sigortası

Süper Destek Trafik Poliçesi

Türkiye’deki en kapsamlı trafik poliçesi olma özelliğini taşıyan “Süper Destek Trafik Poliçesi”, trafik poliçesinin yanı sıra Mini Tamir Hizmeti, Dar Kapsamlı Kasko Poliçesi, asistan desteği, acil tıbbi yardım, hukuksal koruma gibi pek çok teminatı en uygun fiyata sunuyor. Bu ürünle sigortalımıza hak ettiği hizmeti en ucuz şekilde ulaştırmanın keyfini yaşıyoruz.

Mini Tamir Hizmeti
Sigortalı taşıtta dış darbeler sonucu meydana gelebilecek küçük ölçekli hasarlar, Mini Tamir Servis Merkezleri’nde bedelsiz olarak gideriliyor. Mini Tamir Hizmeti kullanılması, sadece beyana dayalı olup, hasarla ilgili evrak gerektirmiyor, hasar dosyası açılmıyor. Bu hizmetlerden, sigortalı aracın zarar verdiği araç da yararlanabiliyor.

S.O.S Acil Sağlık Hizmeti
HDI Sigorta, Birleşik Kasko Sigortası’nda sigortalıya, isteğe bağlı olarak da eşi ve çocuklarına, kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmanlık, ambulans hizmeti, yatarak tedavi olmak şartıyla ameliyat ve oda giderleri gibi hastane masraflarını karşılayan önemli bir güvence sunuyor.

HDI Geniş Kapsamlı Yol Yardım Hizmetleri
Kaza yapan araçların bulundukları yerden hemen çekilmesi gerekir. Hem sigorta yaptığımız aracın, hem de karşı aracın çekilme hizmeti yine bu poliçe kapsamında çözümleniyor. Yalnız çekilme hizmeti değil, kaskoda verdiğimiz asistan hizmetleri ve limitleri gibi geniş bir asistan hizmetini bu ürünümüzde, hem kendi aracımız hem de karşı araç için veriyoruz.

Sigortalımıza ve Araçta Seyahat Eden Kişilere Ferdi Kaza Teminatı
Aynı poliçe kapsamında, araç içinde bir kaza geçirilmesi durumunda, tüm yolcular ve sürücü için 10.000 TL limitli vefat ve daimî sakatlık teminatından oluşan Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’nı sigortalılarımızın hizmetine sunuyoruz. Poliçe sahibi araç içinde 10.000 TL’lik koltuk ferdi kaza teminatından yararlandığı gibi araç içinde veya dışında da geçireceği kazalarda ayrıca 10.000 Amerikan Doları’na kadar Normal Ferdi Kaza Teminatı’ndan da yararlanabiliyor.

Hukuksal Koruma Teminatı
Sigortalının taraf olduğu ve sigorta sözleşmesi ile saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme gibi masraflar HDI tarafından ödeniyor.

Dar Kapsamlı Kasko
HDI Sigorta, Süper Destek Trafik Poliçesi ile sigortalı aracın yanması, çalınması, grev, lokavt, halk hareketleri, terör, deprem, sel ve su baskını sebebi ile uğrayacağı hasarları “Dar Kapsamlı Kasko Sigortası” ile teminat kapsamı altına alıyor. Mini Tamir Hizmetleri ile de desteklenen bu teminatın, Süper Destek Trafik Poliçesi kapsamı dışında tek başına bir ürün olarak satın alınması da mümkün oluyor.

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

Motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümü veya yaralanması veya bir şeyin zarara uğraması durumunda, o aracı işletenin zarar verdiği üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler içinde karşılayan ve yasa tarafından yaptırılması zorunlu kılınmış bir sorumluluk sigortasıdır.

  0(537)776-2526