Sorumluluk Sigortası

Sorumluluklarınızın bilincinde olarak her türlü koruma önlemini almış olabilirsiniz. Beklenmedik bir kaza, bütün önlemlerinize rağmen çalışanlarınızın ve çevrenizdeki kişilerin canına veya malına zarar verebilir. Unutmayın ki yasal olarak ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden, başkasına verdiğimiz zararları ödemek zorundayız.

İşveren Sorumluluk Sigortası
İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri, poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası
İş yerinde meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.

Günümüzde 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları, oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki iş yerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri tarafından talep edilmektedir.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların, bu ürünleri üreten, depolayan ve satanların, bir kaza veya yangın veya infilak sonucu üçüncü şahıslara verebilecekleri kusurlu/kusursuz bedenî ve maddi zararların sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, bu ürünlerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları bir sigorta türüdür.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar neticesinde oluşabilecek tazminat taleplerini teminat altına alır.

Sorumluluk Paket Sigortaları

İşinizi seviyorsunuz ve sürekli büyütmek istiyorsunuz. Bunun için her şeyi planladınız ve her türlü önlemi de aldığınızı düşünüyorsunuz. Peki, kontrolünüz dışında gelişecek beklenmedik bir olayın, ciddi bir kazanın çalışanlarınıza, üçüncü şahıslara veya işinize verebileceği zararları hiç düşündünüz mü?

Yasal olarak ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden çalışanlarınıza veya başkasına verdiğiniz zararları ödemek sizi çok zor durumda bırakabilir! Bir taraftan olayın sonuçları ile uğraşırken diğer taraftan bunun maddi zararını karşılamak zorunda kalmayın. En iyisi gelin, işinizi, geleceğinizi HDI Sigorta’nın sizin için geniş teminatlarla hazırladığı “HDI Sigorta Sorumluluk Paket Sigortası” ile güvenceye alın.

İşveren Mali Sorumluluk teminatlarından Ferdî Kazaya, 3. Şahıs Mali Sorumluluk teminatlarından Hukuksal Korumaya ve Acil Tıbbi Yardım Hizmetlerine kadar ihtiyacınız olabilecek her türlü güvenceye tek bir poliçeyle sahip olun. Her zaman, her yerde, şartlar ne olursa olsun rahat edin. İşiniz de rahat olsun, içiniz de…

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

 • Toplu taşıma
 • Görevle gönderme
 • C dışı iş kazaları
 • Manevi tazminat talepleri
 • Müteahhit/Taşeron teminatı
 • Arızi (geçici) inşaat işleri
 • Özel hastanelerde tıbbi tedavi
 • Gıda zehirlenmeleri

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

 • Manevi tazminat talepleri
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Müteahhit/Taşeron teminatı
 • Arızi (geçici) inşaat işleri
 • Asansör sorumluluğu
 • Reklam/Pano teminatı
 • Garaj/Otopark teminatı

Taşınan Para Sigortası
Paranızın taşınma esnasında çalınması

Emniyeti Suistimal Sigortası
Personelinizin para ile ölçülebilen değerlerinize izinsiz sahip olması

Ferdî Kaza Sigortası

 • Kaza sonucu ölüm
 • Kaza sonucu sürekli sakatlık
 • Tedavi masrafları
 • Deprem

Acil Sağlık Sigortası

 • Tüm acil sağlık sorunlarında yapılan hastane harcamaları

Hukuksal Koruma Teminatı Acil Sağlık Hizmetleri

 • Tıbbi danışmanlık
 • Acil sağlık hizmeti
 • Acil kara ambulans hizmeti
 • Acil hekim hizmeti
 • İlaç ve sarf malzemeleri
  0(537)776-2526